Начало

ИНТЕРСПИЙД ЕООД е дружество основано през 2003 г. и специализирано в продажба и доставка на горива и петролни продукти на едро и на дребно .
ИНТЕРСПИЙД ЕООД управлява 5 бензиностанции на територията на гр.София
Ежедневно се работи с около 1600 клиенти на бензиностанциите. Клиентските карти на ИНТЕРСПИЙД ЕООД осигуряват отстъпки на ползващите услугите на фирмата.
Дружеството извършва директни доставки на горива със собствен транспорт и това позволява постоянен контрол на количеството и качеството. Цистерните ни са оборудвани с пломби и пломбирани и калибрирани електронни разходомери.
Доставката на горива се извършва с нареждане за експедиция, преимо-предавателен протокол, товарителница от разходомера,  АДД / Акцизен Данъчен Документ/ и декларация за съответствие.
ИНТЕРСПИЙД ЕООД извършва и доставки на горива за отопление. Доставките се извършват с цистерна с монтирана GPS система спазвайки всички законови норми. Ако ползвате дизел за отопление, котелно гориво или друго маркирано гориво за отопление с намален акциз ни изпратете запитване за оферта. Доставките на горива за отопление се извършват под строг контрол на Агенция „Митници“. Това изисква заявката да бъде подадена поне 48 часа преди доставка. Получателят на горивото за отопление попълва удостоверение за предназначението на горивото, на базата на което се начислява намаления акциз.
При изготвянето на оферта имаме възможност да се съобразим с конкретните нужди на всеки клиент – корпоративен или краен, да изпълним всяка доставка в най-кратки срокове и при възможност на най-ниски цени.
Доставчик сме на над 50 едрови клиенти, работещи в пътното строителство, транспортния сектор, благоустройство и социално стопанство, търговия, здравеопазване, образование.
В ИНТЕРСПИЙД ЕООД са гарантирани :
– входящ контрол
– контрол на качеството на продаваните горива