Продукти

Продукти
Продуктите, които предлагаме на пазара са съобразени с българските и европейските изисквания за качество на течните горива.

Фирмата има изградена вътрешна система за контрол на качеството на предлаганите продукти,предвид тяхното разпространение на пазара.
Технически характеристики на предлаганите продукти

Автомобилни бензини
Горива за дизелови двигатели
Биодизел ФАМЕ
Газьол за промишлени и комунални цели
Котелни горива