Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 18.07.2019

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 1035.00 710.00 1745.00 349.00 2094.00
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1030.00 646.00 1676.00 335.20 2011.20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1051.00 646.00 1697.00 339.40 2036.40
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1411.00 400.00 1811.00 362.20 2173.20