Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата 01.07.2022г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9%

 

лв./1000л. 2014.00 710.00 2724.00 544.80 3268.80
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 2118.00 646.00 2764.00 552.80 3316.80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 2164.00 646.00 2810.00 562.00 3372.00
Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 2817.00 400.00 3217.00 643.40 3860.40