Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

 

Цени към дата: 10.12.2018

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 8% лв./1000л. 844.00 710.00 1554.00 310.80 1864.80
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 998.00 646.00 1644.00 328.80 1972.80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1038.00 646.00 1684.00 336.80 2020.80
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1373.00 400.00 1773.00 354.60 2127.60