Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата:13.11.2019

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 949.00 710.00 1659.00 331.80 1990.80
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1031.00 646.00 1677.00 335.40 2012.40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1064.00 646.00 1710.00 342.00 2052.00
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1415.00 400.00 1815.00 363.00 2178.00