Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 06.08.2020

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 682.00 710.00 1392.00 278.40 1670.40
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 699.00 646.00 1345.00 269.00 1614.00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 727.00 646.00 1373.00 274.60 1647.60
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1019.00 400.00 1419.00 283.80 1702.80