Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 26.11.2020

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 675.00 710.00 1385.00 277.00 1662.00
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 677.00 646.00 1323.00 264.60 1587.60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 714.00 646.00 1360.00 272.00 1632.00
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 990.00 400.00 1390.00 278.00 1668.00