Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 25.06.2021г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 1002.00 710.00 1712.00 342.40 2054.40
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 989.00 646.00 1635.00 327.00 1962.00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1045.00 646.00 1691.00 338.20 2029.20
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1362.00 400.00 1762.00 352.40 2114.40