Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 15.03.2019

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 8% лв./1000л. 950.00 710.00 1660.00 332.00 1992.00
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1058.00 646.00 1704.00 340.80 2044.80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1093.00 646.00 1739.00 347.80 2086.80
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1446.00 400.00 1846.00 369.20 2215.20