Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 15.08.2019

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 975.00 710.00 1685.00 337.00 2022.00
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1009.00 646.00 1655.00 331.00 1986.00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1030.00 646.00 1676.00 335.20 2011.20
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1385.00 400.00 1785.00 357.00 2142.00