Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 28.03.2020

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 644.00 710.00 1354.00 270.80 1624.80
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 636.00 646.00 1282.00 256.40 1538.40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 672.00 646.00 1318.00 263.60 1581.60
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 941.00 400.00 1341.00 268.20 1609.20