Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 25.02.2021г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 863.00 710.00 1573.00 314.60 1887.60
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 862.00 646.00 1508.00 301.60 1809.60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 907.00 646.00 1553.00 310.60 1863.60
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1223.00 400.00 1623.00 324.60 1947.60