Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 22.10.2020

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 712.00 710.00 1422.00 284.40 1706.40
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 643.00 646.00 1289.00 257.80 1546.80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 680.00 646.00 1326.00 265.20 1591.20
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 949.00 400.00 1349.00 269.80 1618.80