Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 22.09.2020

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 697.00 710.00 1407.00 281.40 1688.40
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 603.00 646.00 1249.00 249.80 1498.80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 636.00 646.00 1282.00 256.40 1538.40
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 905.00 400.00 1305.00 261.00 1566.00