Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 28.01.2022г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9%

 

лв./1000л. 1306.00 710.00 2016.00 403.20 2419.20
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1296.00 646.00 1942.00 388.40 2330.40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1431.00 646.00 2077.00 415.40 2492.40
Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ лв./1000л. 1439.00 646.00 2085.00 417.00 2502.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1840.00 400.00 2240.00 448.00 2688.00