Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 17.05.2019

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 1058.00 710.00 1768.00 353.60 2121.60
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1113.00 646.00 1759.00 351.80 2110.80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1139.00 646.00 1785.00 357.00 2142.00
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1501.00 400.00 1901.00 380.20 2281.20