Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 11.05.2021г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 941.00 710.00 1651.00 330.20 1981.20
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 917.00 646.00 1563.00 312.60 1875.60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 972.00 646.00 1618.00 323.60 1941.60
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1286.00 400.00 1686.00 337.20 2023.20