Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 16.04.2021г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 903.00 710.00 1613.00 322.60 1935.60
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 878.00 646.00 1524.00 304.80 1828.80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 934.00 646.00 1580.00 316.00 1896.00
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1239.00 400.00 1639.00 327.80 1966.80