Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 23.10.2021г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9%

 

лв./1000л. 1158.00 710.00 1868.00 373.60 2241.60
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 1195.00 646.00 1841.00 368.20 2209.20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1287.00 646.00 1933.00 386.60 2319.60
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1615.00 400.00 2015.00 403.00 2418.00