Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

 

Цени към дата: 23.01.2019

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 8% лв./1000л. 840.00 710.00 1550.00 310.00 1860.00
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 990.00 646.00 1636.00 327.20 1963.20
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 1021.00 646.00 1667.00 333.40 2000.40
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1357.00 400.00 1757.00 351.40 2108.40