Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества. Плътността на горивата се определя при  15 C

Цени към дата: 02.07.2020

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 9% лв./1000л. 686.00 710.00 1396.00 279.20 1675.20
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/ лв./1000л. 682.00 646.00 1328.00 265.60 1593.60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел лв./1000л. 710.00 646.00 1356.00 271.20 1627.20
Дизелово гориво (CP-10) Б6 лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Гориво за отопление (тежко) лв./тон 1000.00 400.00 1400.00 280.00 1680.00